سامانه اطلاع رسانی داده گزین

 سامانه اطلاع رسانی داده گزین

 

  تمامی حقوق نرم افزار سامانه اطلاع رسانی داده گزین برای مؤسسه حقوقی و مطالعات اقتصادی آرمان ایرانیان محفوظ است و هرگونه کپی برداری و تقلید پیگرد قانونی دارد.

  حدود مسئولیت: در گردآوری و تنظیم مطالب سامانۀ داده گزین دقت و احتیاط لازم به کار رفته است.

  با اینحال، موسسه حقوقی و مطالعات اقتصادی آرمان ایرانیان در ارتباط با نتایج بهره گیری از محتوای ارائه شده منفعت و مسئولیتی نخواهد داشت.